Ubezpieczenia

Wybierzemy dla Państwa optymalne rozwiązanie

Naszym celem nie jest pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia, ale długofalowa współpraca, pozwalająca na przygotowanie kompleksowego programu ubezpieczeń osobowych, majątkowych i komunikacyjnych.

Współpraca z wieloma wiodącymi na rynku Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, daje nam możliwość wyboru dla Państwa optymalnego rozwiązania.

Proponujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie:

Dla Klientów indywidualnych

 • ubezpieczeń na życie,
 • zdrowotnych,
 • nieruchomości (mieszkania, domy, domy letniskowe),
 • OC w życiu prywatnym,
 • OC z tytułu wykonywanego zawodu (obowiązkowe i dobrowolne),
 • NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • Turystyczne – podróże, wycieczki krajowe i zagraniczne.

Dla Klientów instytucjonalnych

 • majątku (od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży),
 • OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • NNW pracowników,
 • grupowe ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia zdrowotne,
 • komunikacyjne (w tym floty),
 • towaru w transporcie (cargo),
 • budowlano-montażowe,
 • gwarancje finansowe (wadium, należyte wykonanie umowy, zwrot zaliczki, usunięcia wad i usterek, należności i handlowe, itp.).

Umów się z doradcą

Imię Nazwisko

Adres email

Telefon